Specijalne knjižnice / Knjižnica Instituta za etnologiju i folkloristiku

Knjižnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu specijalizirana je za područje etnologije i folkloristike, slavistike, kulturne i socijalne antropologije. Knjižnica obuhvaća važna i rijetka domaća i strana izdanja te je po dragocjenosti fonda jedinstvena u Hrvatskoj. Raspolaže tradicionalnim katalozima (abecednim, stručnim i mjesnim katalogom) te tematskim katalozima i specijaliziranim kartotekama, (npr. Kartoteka tiskanih zbirki narodnih pjesama, pripovjedaka, poslovica i popijevaka). Uz bibliotečnu, dokumentacijsku i informacijsku djelatnost knjižnica je uključena i u izdavačku djelatnost klasifikacijom članaka za časopis Narodna umjetnost, te u informatičku djelatnost radom na razvoju baza podataka.

Posudba publikacija omogućuje se samo suradnicima Instituta, a korištenje literature i pregledavanje baze podataka u čitaoničkom dijelu knjižnice omogućuje se svim vanjskim korisnicima.

Rješenjem Ministarstva kulture od 24. siječnja 2014. dokumentacija i knjižna građa Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu zaštićena je kao kulturno dobro.

Izvor: https://www.ief.hr/knjiznica/

 

Share: