Brošura “Projekti europske kulturne suradnje na zapadnom Balkanu”

Na mrežinim stranicama Kreativna Europa – Kultura nalazi se poveznica za preuzimanje brošure Projekti europske kulturne suradnje na zapadnom Balkanu koju je objavila Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

U srpnju 2019. godine, Europska komisija odlučila je ojačati kulturnu suradnju na zapadnom Balkanu te je osmišljen specifičan poziv unutar programa Kreativne Europe. Od 350 prijavitelja, Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu odabrala je 13 projekata koji su zajedno brojali 91 partnera.

Objavljena brošura sadrži primjere 13 navedenih projekata kojima se jača kulturna suradnja i pomoću kojih se poboljšavaju kulturne i kreativne industrije u balkanskoj regiji.

Izvor i više informacija: deskkultura.hr

 

Share: