Sa(n)jam knjige u Istri – Program ponedjeljak, 28. 11. 2022.

Danas na Sa(n)jam knjige u Istri posjetitelje očekuje:

10.00 DHB, Crveni salon

Hop-lektira

Klara Rusan

Moderator: Dominik Vuković

11.00 DHB, Kavana Mozart

Doručak s autorom

Boris Buden

Voditelj: Aljoša Pužar

12.00 DHB, Crveni salon

PULikulArna reforma

Milan Rakovac, Boris Dežulović

MIGUEL de CERVANTES

Voditelj: Emir Imamović Pirke

12.30 Galerija DAI/SAI 

Ljubljana bere

Izložba i okrugli stol

CUKRARNA: (G)raditi kulturu

Sudjeluju: Mateja Demšič, Jernej Šipoš, Blaž Peršin, Meta Gabron, Boris Matić

Moderator: Aljoša Pužar

17.00  DHB, Info pult

Potpisivanje knjige

Augusta BI: TIGRASTI DJEČAK (vlastita naklada)

18.00  DHB, Crveni salon

Povratak

Amir Alagić: OGLEDALO ZA KRLETKU (Durieux)

Sudjeluju: Amir Alagić, Emir Imamović Pirke

20.00 DHB, Crveni salon

Storie italiane

Zašto danas čitati Pasolinija?

Sudjeluju: Davide Toffolo, Marco Antonio Bazzocchi, Valter Milovan, Tatjana Peruško

http://www.sanjamknjige.hr/program/

 

Share: