SWOT analiza

SWOT analiza označava analizu snaga, slabosti, prilika i prijetnji (eng. strengths, weaknesses, opportunities, threats) u unutarnjem i vanjskom okruženju. Obuhvaća analiziranje internih snaga i slabosti koje organizacija ima i može na njih utjecati, te analiziranje vanjskih prilika i prijetnji s kojima se suočava u radu i mora ih poznavati.

Rezultati SWOT analize u velikoj mjeri ovise o sposobnosti sudionika da pravilno i nepristrano procijene sve elemente iz unutarnjeg i vanjskog okruženja.

Sve stavke iz SWOT analize trebaju biti kratke, jasne i razumljive kako bi se rezultati izrade analize jednostavno i argumentirano prikazali. SWOT analiza koristi se za uspoređivanje snaga i slabosti kojima se pronalaze komparativne prednosti, te za primjenu strategija kojima se slabosti i prijetnje mogu pretvoriti u snage i prilike.

SWOT analiza prikazuje se tablično u jednoj matrici u kojoj se s lijeve strane iskazuju unutarnje snage i vanjske prillike, a s desne strane unutarnje slabosti i vanjske prijetnje.

Neka od pitanja za SWOT analizu:

SNAGE – što se radi dobro, koje su prednosti u odnosu na konkurenciju, kakav je imidž, troškovne prednosti pred drugima, dobri odnosi s kupcima, dobavljačima, suradnicima, širom i užom javnošću…

SLABOSTI – što se radi loše, nedostatak određenih poslovnih znanja i vještina, loš imidž, loši odnosi s kupcima, dobavljačima, suradnicima…

PRILIKE – postoji li nezadovoljena tržišna potreba, mogu li se osvojiti nova tržišta ili segmenti, očekuju li se neke zakonske promjene koje će biti u korist poslovanja, javljaju li se novi trendovi na tržištu…

PRIJETNJE – mijenja li se zakonska regulativa na štetu poslovanja, mijenjaju li s potrebe i ukus potrošača, raste li pregovaračka moć dobavljača ili kupaca…

Nekoliko poveznica

poslovni leksikon poslovni.hr

biz it vodič za modernije poslovanje bizit.hr

 

Share: