Održivost projekta

Prilikom javljanja na Javne pozive i natječaje gotovo uvijek boduje se Održivost projekta. Što znači održivosti projekta i koji sve oblici održivosti postoje?

Održivost projekta označava trajni pozitivni učinak projekta. Pitanja na koja održivost odgovara jesu: što se događa nakon što prestane financiranje putem Javnog poziva i natječaja, odnosno jesu li rezultati vidljivi duže vrijeme nakon završetka projekta. Obzirom da svaki projekt ima početak i kraj, pitanje održivosti važno je za bodovanje prijave jer se postavlja pitanje – ukoliko projekt nije održiv, ima li smisla u njega ulagati?

Za održivost projekta bitni su sljedeći oblici održivosti:

  • financijska održivost – tko i kako će financirati nastavak aktivnosti
  • komercijalna održivost – postoji li, i koja je strategija za izlazak na ciljano tržište, koji je način pozicioniranja proizvoda ili usluge na tržištu te diferenciranja od konkurenata, na koji će se način novi ili poboljšani proizvod ili usluga prodati na tržištu
  • institucionalna održivost – kako se novostvoreni procesi nastavljaju odvijati, kako se novostečena znanja nastavljaju koristiti

Izvor: Edukacija Plavog ureda “Razvoj projektne ideje i prijava projekata na EU fondove”

Share: