Pokazatelji analize financijskih izvještaja

Pokazatelji analize financijskih izvještaja, koji se temelje na analizi bilance i računa dobiti i gubitka, daju informacije o dva temeljna kriterija poslovanja: sigurnosti poslovanja i uspješnosti ili efikasnosti poslovanja. Sigurnost poslovanja ocjenjuje se izračunavajući pokazatelje likvidnosti, pokazatelje zaduženosti i pokazatelje aktivnosti. Uspješnost ili efikasnost poslovanja mjeri se pokazateljima ekonomičnosti, pokazateljima profitabilnosti i pokazateljima investiranja.

Pokazatelji likvidnosti pokazuju sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze.

Pokazatelji zaduženosti pokazuju koliko se poduzeće koristi tuđim kapitalom u poslovanju.

Pokazatelji aktivnosti pokazuju uspješnost uporabe resursa.

Pokazatelji ekonomičnosti pokazuju odnos prihoda i rashoda, odnosno koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.

Pokazatelji profitabilnosti pokazuju sposobnost povrata uložene imovine i vlastitog kapitala.

Pokazatelji investiranja pokazuju uspješnost ulaganja u dionice poduzeća.

Izvor:

Kontroling – upravljanje iz backstagea, mr.sc. Jasmina Očko, Andreja Švigir, Zagreb, 2009.

www. profitiraj.hr

 

 

Share: