Kreativna Europa / Poziv EACEA 06/2019 „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“

U okviru međusektorskog potprograma Programa Kreativna Europa Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je poziv na podnošenje prijedloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima pod krovnom temom „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“. Više na deskkultura.hr

Rok za prijave – 20. lipnja 2019. do 12.00 sati

 

Share: