Obavijest o datumu raspisivanja poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2020. godinu

Upravni odjel za kulturu Grada Pule najavio je objavljivanje Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2020. godinu. Poziv će biti objavljen 2. rujna 2019. s rokom za podnošenje prijava do 20. rujna 2019. godine. Pravo prijavljivanja  na ovaj Poziv imat će ustanove u kulturi (osim privatnih), samostalni umjetnici, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture. Više na službenim stranicama Grada Pule.

 

Share: