Ljeto u knjižari / Nove Istarske knjižare

Korijeni trgovačkog društva Nove Istarske knjižare sežu od daleke 1947. godine kada je 21. prosinca svečano na Giardinima u Puli otvorena Istarska knjižara-Libreria Istriana. 1952 godine na stotu obljetnicu Laginjinog rođenja knjižara na Giardinima dobiva naziv Matko Laginja i djeluje do danas. Pored knjižare Matko Laginja u sastavu društva Nove Istarske knjižare djeluju knjižara Pazin, knjižara Umag i i Distributivni centar na adresi Rakovčeva 7 u Puli gdje se nalazi i sjedište društva.

Izvor: Nove Istarske knjižare