Osječko-baranjska županija / Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Osječko-baranjska županija raspisala je 29. siječnja 2021. Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2021. godinu.

Rok za prijave na Javni poziv: 1. ožujka 2021.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti te aktivnosti unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:

  • zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
  • književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
  • likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
  • glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
  • dramsku i kazališnu djelatnost,
  • filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
  • inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
  • međunarodnu kulturnu suradnju.

Osječko-baranjska županija

 

Share: