privredni.hr / Jamstva za kreativnu industriju produžena do kraja lipnja

Vlada RH produžila je Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija do 30. lipnja ove godine. Programom je predviđeno 300 milijuna kuna kredita uz jamstvo u iznosu 100 posto glavnice kredita, odnosno najviše 800 tisuća eura po korisniku. Najkraće trajanje jamstva je jedna godina, a najduže pet godina unutar kojih je moguće odobriti do jedne godine počeka.

Pročitajte više – https://privredni.hr/vladad-do-kraja-lipnja-produzuje-jamstva-za-kulturu-i-kreativnu-industriju

Share: