Posted in Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak NN 1/2019

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak MINISTARSTVO FINANCIJA 18 Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit NN 1/2019

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit MINISTARSTVO FINANCIJA 17 Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost NN 1/2019

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost MINISTARSTVO FINANCIJA 16 Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima NN 1/2019

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i  dopunama Pravilnika o doprinosima MINISTARSTVO FINANCIJA 15 Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08,…

Pročitajte više
Posted in Prenosimo Zakoni

Porezna uprava – sažetak poreznih promjena koje su u primjeni od 1. siječnja 2019. godine

Na mrežnoj stranici Ministarstva financija – Porezna uprava objavljen je sažetak poreznih promjena koje su stupanjem na snagu novih zakona u primjeni od 1. siječnja…

Pročitajte više