Europska komisija / Vijesti

Europska komisija – Predstavništvo u Hrvatskoj na svojim mrežnim stranicama donosi obavijesti o stupanju na snagu dviju novih direktiva i jedne uredbe.

Dana 31. srpnja 2019. na snagu je stupila Uredba o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad i Direktiva o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima u Europskoj uniji s ciljem  promicanja sigurnijeg i predvidivijeg zapošljavanja uz osiguranje prilagodljivosti tržišta rada. Države članice dužne su uvrstiti ovu direktivu u nacionalno zakonodavstvo do 2022. godine.

Dana 1. kolovoza 2019. na snagu je stupila Direktiva o ravnoteži između privatnog i poslovnog života kojom se predviđaju nova prava za zaposlene roditelje i skrbnike. Direktiva donosi niz novih ili postroženih pravila za roditeljske i očinske dopuste te dopuste za pružatelje skrbi, kao i pravo na fleksibilne uvjete rada. Države članice imaju rok od tri godine za prenošenje tih europskih pravila u nacionalno zakonodavstvo

Izvor: Europska komisija – Predstavništvo u Hrvatskoj

 

Share: