Podsjećamo: Registar stvarnih vlasnika / Rok za upis 31. prosinca 2019.

Na mrežnim stranicama Fine navodi se: “Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje da su trgovačka društva, udruge, zaklade i ustanove osnovane na području Republike Hrvatske dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima do 31. prosinca 2019.”

Navodi se također: “Za pravne osobe koje u roku ne upišu podatke u Registar stvarnih vlasnika propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna, dok je za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.”

www.fina.hr

Registar stvarnih vlasnikaMinistarstvo financija

 

Share: