Posted in Uredbe Vijesti

Ministarstvo kulture – Zaključci javnih konzultacija o perspektivama i izazovima Kreativne Europe 2021-2027

Desk Kreativne Europe – potprogram Kultura organizirao je Javne konzultacije o perspektivama i izazovima Uredbe o uspostavi programa Kreativna Europa 2021-2027 – potprogram Kultura. Više na…

Pročitajte više
Posted in Vijesti

Najava Ministarstva uprave – Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat

Ministarstvo uprave najavilo je projekt “Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat”. Istaknuli su  da će se provedbom tog projekta građanima, poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti…

Pročitajte više