Posted in Konkretno Propisi

Zbrinjavanje EE otpada, materijala i komponenata iz EE otpada

Članak 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013 otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu klasificira kao posebne kategorije otpada. Navedeni zakon, u članku…

Pročitajte više