Isticanje maloprodajne cijene u trgovini

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/2014; 110/2015) u Prekršajnim odredbama (članak 138.) propisuje novčane kazne u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna za trgovca – pravnu osobu ako jasno, vidljivo i čitljivo ne istakne iznos maloprodajne cijene,  ako se ne pridržava istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje, pri oglašavanju u kojem se navodi maloprodajna cijena proizvoda ili usluga ne navede i cijenu za jedinicu mjere…

 

Članak 7. Zakona o zaštiti potrošača, između ostaloga, navodi:

(1) Trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koju pruža.

(7) Trgovac se mora pridržavati istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje.

Članak 8. Zakona o zaštiti potrošača

(2) Trgovac je dužan prodajne uvjete jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti u poslovnim prostorijama.

 

Način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga određen je  Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (NN 66/2014)

Članak 2.

(1) Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda odnosno usluga mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo.

(2) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, cijenu nije potrebno istaknuti kod proizvoda koji nisu namijenjeni prodaji.

(3) Cijene iz stavka 1. ovoga članka moraju biti istaknute u kunama oznakom »kn«.

(4) Cijena je nedvosmisleno istaknuta ako je isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

(5) Uz obvezu iz stavka 1. i 3. ovoga članka, trgovac može maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda i usluga istaknuti i u drugim valutama.

(6) Ukoliko je cijena istaknuta i u drugoj valuti, za potrošača je mjerodavna cijena istaknuta u kunama.

Isticanje maloprodajne cijene

Članak 3.

(1) Maloprodajna cijena proizvoda mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu.

(2) Ukoliko je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

(3) Maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za sve proizvode koji se prodaju, a nalaze se u izlogu.

 

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/2014; 110/2015) Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (NN 66/2014) možete pročitati u kategorijama Zakoni i Pravilnici

Share: