Ministarstvo financija / Otvorena javna savjetovanja o devet zakonskih prijedloga

Ministarstvo financija otvorilo je 17. rujna javnu raspravu o devet zakonskih prijedloga među kojima su Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

e-Savjetovanja otvorena su od 17. rujna do 16. listopada 2019. esavjetovanja.gov.hr

 

Share: